Szechenyi 2020 logo

„A raklapgyártás technológiai fejlesztése”

Kedvezményezett neve: Szilágyi Zoltán EV, 4254 Nyíradony, Kinizsi u. 17

Támogatás összege: 149 978 858 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt befejezésének dátuma: 2015.11.30.

Projekt azonosító száma: GOP-3.5.1-12/C-2012-0013

Projekt leírása:

Szilágyi Zoltán EV, „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon” című pályázathoz kapcsolódóan fejlesztését a hajdúhadházi, leghátrányosabb helyzetű kistérség településén, Nyíradonyban valósította meg.

A beruházás célja a nemzetközi elvárásoknak megfelelő raklapgyártó üzem kialakítása volt. A beruházás során elsődleges célként került megjelölésre a korszerű gépek, berendezések beszerzése, melyek alkalmazásával a termelési feltételek javulása mellett a termelés volumene nő, az előállított termék minősége javul és ezzel párhuzamosan csökken a környezetterhelés.
A projekt eredményeként kialakításra kerülő üzem jól biztosítja a cég piaci részesedésének erősítését és egységesíti a vállalkozás által korábban beszerzett gépek, eszközök, berendezések “körét”. A munkahelybővítés mindenképpen kiemelendő szempont az ilyen elmaradott térségeken megvalósuló fejlesztések esetében.

 

„Raklapgyártó üzem kialakítása Nyíradony külterületén”

Kedvezményezett neve: Szilágyi Zoltán EV.,4254 Nyíradony, Kinizsi u. 17.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Projekt leírása:

Szilágyi Zoltán EV. jelen pályázat keretében Nyíradony külterületén valósította meg fejlesztését. A beruházás tárgya: szociális épület, üzemi épület, hidroforház, tűzivíz tároló kialakítása, illetve közúti csatlakozás kiépítése.

A fejlesztés eredményeként a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, a raklapgyártáshoz szükséges korszerű háttér került kialakításra. A vállalkozás célja a termelési körülmények javítását követően a környezetvédelmi szempontok, illetve paraméterek figyelembevételével a folyamatos magas szintű minőségi követelményeknek való megfelelés mellett a külföldi piaci részesedés fokozatos bővítése, az értékesítési volumen növelése. A beruházáshoz kapcsolódó célok eléréséhez kapcsolódóan lehetőség nyílik a foglalkoztatotti létszám megtartása mellett létszám bővítésére is, lehetőséget biztosítva a térség hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek számára.